Publisert:

Generalforsamling 17.06.2020

Det innkalles til generalforsamling 17.06.2020 kl. 10.00. På grunn av konorasituasjonen gjennomføres generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond på Microsoft Teams. De påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet i løpet av tirsdag 16.06.20.