Publisert:

Generalforsamling 17.06.2021

Det innkalles til generalforsamling 17.06.2021 kl. 14.00. På grunn av konorasituasjonen gjennomføres generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond på Microsoft Teams. De påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet i løpet av onsdag 16.06.21.