Publisert:

Generalforsamling 15.06.2022

Innkalling og tilhørende saksdokumenter til generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 15.06.2022.

Hvis du ønsker å få dokumenter i tilknytning til saker som skal behandles på generalforsamlingen fritt tilsendt i posten, vennligst kontakt Liv Tove Bakken på e-mail: liv.tove.bakken@finansorge.no. eller mobiltelefon (47) 41 85 38 36.

Dokumenter