Aktuelle typesaker

Tap som følge av underdekning på klientkonto

Ved borevisors gjennomgang av et konkursbo, viste det seg at det var en underdekning på klientkonto på ca. kr. 30.000. Dette skyldtes antakeligvis en feilutbetaling.

Oversittet klagefrist

En advokat hadde på vegne av sin klient meldt et krav på 3,5 millioner kroner, etter at et medlemsforetak var gått konkurs.