Kontakt

Verdipapirforetakenes sikringsfond administreres av Finans Norge.

Telefon til sentralbordet i Finansnæringens Hus: 23 28 42 00

Juridisk direktør Nils Henrik Heen i Finans Norge er hovedsekretær for Verdipapirforetakenes sikringsfond, og kan treffes på 23 28 43 82 eller på e-post.

Henvendelser og spørsmål angående innmelding i fondet kan rettes til juridisk fagsjef Liv Tove Bakken, tlf. 23 28 43 55 eller på e-post.

Pressehenvendelser 

Jan Erik Fåne, direktør kommunikasjon og samfunn (Finans Norge), tlf. 922 13 640.

Postadresse

Verdipapirforetakenes sikringsfond, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo