Kunngjøringer

Comex Markets AS konkurs

Oppfordring til å melde krav til Verdipapirforetakenes sikringsfond som følge av konkursen i Comex Markets AS. Frist for å fremsette krav er 18. juni 2018.