Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Garanterer for 200.000 kroner

Kunders midler og finansielle instrumenter som er behandlet av verdipapirforetak er sikret med opptil 200.000 kroner.

På dette nettstedet finner du informasjon om Verdipapirforetakenes sikringsfond, hvilke lover og regler som gjelder for sikringsfondet, hvilke foretak som er medlemmer, hvilke midler som dekkes, og annen informasjon.

  • Verdipapirforetakenes sikringsfond har et eget styre med representanter fra medlemsforetakene og Finanstilsynet.
  • Forretningsfører er administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.
  • Forretningsfører og hovedsekretær har kontorer i Finansnæringens Hus.