Innkalling til generalforsamling

Her er innkalling til generalforsamling den 26. juni 2024 i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Det innkalles til den 18. ordinære generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond tirsdag 26.06.2024 kl. 12.00 i Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2, 0253 Oslo.

Styret har besluttet at årets generalforsamling gjennomføres fysisk, med mulighet til digital deltakelse på Teams.

I samsvar med vedtektenes § 4-1 foreligger følgende saker til behandling:

  1. Åpning av generalforsamlingen
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  3. Behandling av årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning
  4. Valg
  5. Fastsettelse av godtgjørelse
  6. Vedtektsendringer

Se innkalling for ytterligere detaljer i dokumentlisten under.
  

Dokumenter

Ta kontakt med ved spørsmål til generalforsamlingen.