Om oss

Verdipapirforetakenes sikringsfond administreres av Finans Norge. Fondet har sitt eget styre med representanter for foretakene og Finanstilsynet.

Alle verdipapirforetak skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond. Det går fram av verdipapirhandelloven, § 9-12. 

Nærmere om hvem som er pliktig til å være medlem går fram av forskrift til verdipapirhandelloven.

Administrasjon/Administration
Navn/Name: Stilling/Title:  
Adm. direktør Idar Kreutzer Forretningsfører/Manager  
Direktør Jan Digranes Hovedsekretær/Head secretary  
Juridisk fagsjef Liv Tove Bakken Administrasjon/Administration  
Økonomikonsulent Stig Roar Bjørnsgard Økonomi/Finance