Om oss

Verdipapirforetakenes sikringsfond administreres av Finans Norge. Fondet har sitt eget styre med representanter for foretakene og Finanstilsynet.

Alle verdipapirforetak skal som hovedregel være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, jf. verdipapirhandelloven, § 9-38. 

Nærmere om hvem som er pliktig til å være medlem går fram av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften §§ 9-40, 9-41).

Administrasjon/Administration
Navn/Name: Stilling/Title:  
Adm. direktør Idar Kreutzer Forretningsfører/Manager  
Juridisk direktør Nils Henrik Heen Hovedsekretær/Head secretary  
Juridisk fagsjef Liv Tove Bakken Administrasjon/Administration  
Økonomikonsulent Stig Roar Bjørnsgard Økonomi/Finance