Comex Markets AS Konkurs

Oppfordring til å melde krav til Verdipapirforetakenes sikringsfond som følge av konkursen i Comex Markets AS.

Frist for å fremsette krav er 18. juni 2018.

Hele kunngjøringen