Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond ble holdt 7. juni 2018 kl. 13.00 i Finansnæringens Hus. 

Her er protokoll og dokumenter