Generalforsamling 2018


Verdipapirforetakenes sikringsfond avholder ordinær generalforsamling 07.06.2018. Det er ikke lagt opp til at det vil bli behandlet annet enn ordinære generalforsamlingssaker. I henhold til Sikringsfondets vedtekter § 4-1 (5) skal forslag som ønskes behandlet, fremsettes skriftlig senest tre uker før generalforsamlingen. Fristen for å fremme forslag er dermed 18.05.2018.  

Referat fra generalforsamlingen 2017