Harvest Funds AS konkurs

Oppfordring til å melde krav til Verdipapirforetakenes sikringsfond som følge av konkursen i Harvest Funds AS.

Frist for å fremsette krav er 17.08.2021.

Hele kunngjøringen

Generalforsamling 2021

Det innkalles til generalforsamling 17.06.2021 kl. 14.00. På grunn av konorasituasjonen gjennomføres generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond på Microsoft Teams.

Hele innkallingen