Harvest Funds AS konkurs

Oppfordring til å melde krav til Verdipapirforetakenes sikringsfond som følge av konkursen i Harvest Funds AS.

Frist for å fremsette krav er 17.08.2021.

Hele kunngjøringen