Generalforsamling 2020

Det innkallies til ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 17.06.2020 kl. 10.00. Generalforsamlingen holdes på Teams. Alle som er påmeldt vil få tilsendt lenke til møtet.

Dokumenter til generalforsamlingen